Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

24 trang web “Coming soon” ấn tượng

"Coming soon" – Trang "Sớm có mặt" là cách tốt nhất để bạn thông báo cho khách ghe thăm trang web trong khi bạn đang hoàn thành nó. Ấn tượng của trang "Coming soon" sẽ khiến người dùng nhớ tới trang web của bạn và quay lại.


Bigsouth xin sưu tập các trang web có trang "Coming soon" đẹp và sáng tạo.1. FavMovie!

2. myNiteLife


3. Gimmr


4. The Republic


5. Upstate Design Collective


6. DesignSvn


7. Johnny Walker Plumbing


8. FILTERED.LANGUAGE


9. Jon Ward


10. Chuck Barrett


11. Evert Slagter12. SquidChef


13. Dialed Tone


14. Mogulista


15. ChkChkBoom


16. Lilly’s Table


17. Creative Joomla! Design Book


18. Birdboxx


19. Berengere Monin


20. chocolatepool


21. Irava Stefan


22. Rumble Labs


23. Flowdock


24. Accentuate

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét